Skocz do zawartości


Witaj.

W przypadku niejasności, problemów z rejestracją prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy (lewy, górny róg tej strony - KONTAKT). Odpowiemy najszybciej jak się da.
Pozdrawiamy - administrator i modertorzy ptclub.pl


Samochody osobowe - Akcyza na nowo


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Bezimienny Gość.Anonymous_*

Bezimienny Gość.Anonymous_*
  • Guests
  • Dołączył:  --

Napisano 29 kwiecień 2009 - 20:25

Samochody osobowe - Akcyza na nowo
Data publikacji: 2009-03-02 16:10:03
Od wczoraj, tj. od 1 marca 2009 r. obowiązuje nowa Ustawa o podatku akcyzowym. Chociaż nie zmienia ona jego stawek, które obowiązują od początku stycznia br. (3,1% dla samochodów z silnikami o pojemności do 2 litrów, 18,6% dla samochodów z silnikami o pojemności przekraczającej 2 litry), to jednak wprowadza zasadnicze zmiany w sposobie naliczania.
Od 1 marca 2009 r. obowiązuje nowa Ustawa o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw Nr 3, poz.11). Chociaż nie zmienia ona jego stawek, które obowiązują od stycznia br. (3,1% dla samochodów z silnikami o pojemności do 2 litrów, 18,6% dla samochodów z silnikami o pojemności przekraczającej 2 litry), to jednak wprowadza zasadnicze zmiany w sposobie naliczania. W efekcie podatek płacony jest tylko raz w momencie wprowadzenia samochodu na rynek,
a nie tak, jak poprzednio, kiedy to obowiązek płatniczy następował na każdym etapie sprzedaży).
Zgodnie z Ustawą (Art.100) przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import samochodu osobowego (sprowadzenie auta spoza Unii Europejskiej)niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, pierwsza sprzedaż samochodu wyprodukowanego w Polsce lub samochodu, od którego podatek nie został jeszcze zapłacony.

W przypadku importu (Art. 101) obowiązek podatkowy powstaje z dniem zgłoszenia samochodu w urzędzie celnym, natomiast w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (sprowadzenie auta z innych krajów UE lub z krajów EFTA) - w momencie sprowadzenia samochodu, jeżeli nabycie prawa rozporządzania nastąpiło przed sprowadzeniem auta lub w momencie nabycia prawa rozporządzania samochodem, jeżeli nabycie to nastąpiło już po sprowadzeniu auta. Tak zdefiniowany przepis oznacza, że w przypadku osoby fizycznej lub importera sprowadzającego samochód, którzy nabyli prawo do tego auta przed jego wprowadzeniem na polski rynek, obowiązek podatkowy powstaje w momencie fizycznego sprowadzenia tego auta do kraju. W ciągu 14 dni od sprowadzenia podatnik musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, przygotowaną według ustalonego wzoru. Jeżeli auto zostało zarejestrowane w okresie krótszym niż 14 dni, deklaracja musi zostać złożona najpóźniej w dniu rejestracji. Płatność podatku musi nastąpić w terminie do 30 dni od daty sprowadzenia samochodu, jednak nie później niż w dniu jego rejestracji. Dokumenty potwierdzające zapłatę podatku są wymagane do rejestracji pojazdu. Podstawą opodatkowania jest kwota, jaką podatnik zapłacił za samochód oraz prowizja, koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione. W przypadku importu, kwota ta musi zostać powiększona również o należne cło. W przypadku, gdyby zadeklarowana wartość pojazdu bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiegała od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wezwać podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających jej zaniżenie. Jeżeli podatnik nie skoryguje podanej podstawy opodatkowania lub nie poda odpowiednich przyczyn, organ podatkowy sam określi tę wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli ustalona wartość będzie odbiegała o co najmniej 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego poniesie podatnik (Art. 104.9).

W przypadku zakupu samochodu od zagranicznego właściciela, który sprzedał swój samochód na terenie Polski, obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania nabywcy praw do tego pojazdu. Terminy złożenia deklaracji podatkowej oraz zapłacenia podatku pozostają takie same, z tym że liczone są od momentu nabycia pojazdu w kraju. Podstawa opodatkowania obliczana jest podobnie, jak w przypadku opisanym wcześniej.

Rozpatrując ustawę z punktu widzenia importera działającego na terenie Polski w imieniu producenta samochodów, obowiązek podatkowy powstaje w momencie oficjalnego sprowadzenia samochodu do kraju, na podstawie faktury wystawionej przez producenta. Jeżeli samochód został sprowadzony spoza Unii, podstawą opodatkowania jest wartość zawarta na fakturze, powiększona o należne cło. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy, nowe przepisy nie przewidują kolejnych płatności dokonywanych przez dealera sprzedającego samochód na rynku polskim. Akcyza płacona jest tylko raz, w momencie wprowadzania auta na polski rynek. Terminy składania deklaracji oraz płatności podatku są takie same, jak w przypadku osób fizycznych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku producentów działających w kraju. W tym przypadku podatnik z tytułu sprzedaży (Art. 106) jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ustawa akcyzowa przewiduje również zwolnienia z płacenia tego podatku przez osobę fizyczną w przypadku sprowadzenia samochodu z krajów UE lub EFTA lub w przypadku importu spoza Unii - pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

1. Samochód ten przeznaczony jest do użytku osobistego tej osoby;
2. Samochód ten służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu jej poprzedniego pobytu w państwie członkowskim UE przez okres co najmniej 6 miesięcy, co zostanie przedstawione w postaci dowodu potwierdzającego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego;
3. Samochód nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu do kraju;
4. Samochód został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim UE, w którym osoba fizyczna mieszkała, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Szczegóły dotyczące zwolnienia z płacenia podatku oraz możliwości uzyskania zwrotu podatku zawarte są w Art. 110, Art.111 oraz Art. 112 ustawy. Artykuły od 100 do 113 w całości dotyczą samochodów osobowych.
Treść Ustawy o podatku akcyzowym znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

Autor: Wojciech Drzewiecki

zrodlo SAMAR.PL

Podobne tematy Zwiń

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych