Skocz do zawartości


Witaj.

W przypadku niejasności, problemów z rejestracją prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy (lewy, górny róg tej strony - KONTAKT). Odpowiemy najszybciej jak się da.
Pozdrawiamy - administrator i modertorzy ptclub.pl


Temat pomocy: Ustawienia forum


Dost?p do ustawie? forum jest mo?liwy z poziomu ka?dej podstrony, wystarczy klikn?? w swoj? nazw? u?ytkownika znajduj?c? si? w nag?wku i z rozwijanej listy wybra? pozycj? "Ustawienia".

Do wyboru mamy kilka zak?adek zawieraj?cych szereg ustawie?:Informacje oglne
Z ustawie? profilowych w swoim panelu kontrolnym mo?esz dostosowa? najr?niejsze aspekty swojego profilu, w tym:

  • Zdj?cie: Jest to zdj?cie, ktre b?dzie ci? identyfikowa? w ca?ym serwisie.
  • Strefa czasowa
  • Komentarze: Je?li zaznaczone, pozostali u?ytkownicy serwisu b?d? mogli zostawia? komentarze do twojego profilu.
  • Znajomi
  • Edycja strony "O mnie"
  • Zmiana tytu?u uzytkownika
  • Aktualizacja daty urodzenia
  • Dodanie informacji profilowych, takich jak zainteresowania
  • Podanie informacji kontaktowych, takich jak np. numer Gadu-Gadu.

Wygl?d profilu

W zak?adce Wygl?d profilu mo?esz ustawi? w?asne t?o swojego profilu oraz dostosowa? jego kolory.

E-mail i has?o

Sekcja E-mail i has?o pozwala na zaktualizowanie has?a lub adresu e-mail powi?zanego z twoim kontem.

Nazwa wy?wietlana

Strona Nazwa wy?wietlana pozwala na zmian? nazwy u?ytkownika wy?wietlanej innym u?ytkownikom forum. Administrator serwisu mo?e ograniczy? liczb? zmian, wi?c stosuj t? opcj? rozwa?nie.

Sygnatura

Opcje sygnatury pozwalaj? na zmian? tekstu wy?wietlanego pod twoimi postami.

Ignorowani u?ytkownicy

Sekcja "Ignorowani u?ytkownicy" pozwala na konfiguracj? ustawie? dotycz?cych ignorowania tre?ci forum - mo?esz wybra? posty, sygnatury, prywatne rozmowy, aktualizacje statusw oraz inne czynno?ci poszczeglnych u?ytkownikw, ktre chcesz ukry?.

Facebook/Twitter

Je?eli zdecydowa?e? si? na po??czenie profilu z Facebookiem lub Twitterem, mo?esz tutaj zarz?dza? swoim po??czeniem, w tym ustawienia dotycz?ce importu aktualizacji statusu oraz zdj?cia profilowego.

Za??czniki

Ta strona wy?wietli wszystkie za??czniki, ktre doda?e? na forum. Je?eli zbli?asz si? do swojego limitu za??cznikw, mo?esz cz??? z nich usun?? zwalniaj?c dodatkowe miejsce.

Opcje powiadomie?

Sekcja Opcji powiadomie? pozwala na konfiguracj? sposobu otrzymywania powiadomie? o wybranych wydarzeniach, takich jak odpowiedzi w temacie, prywatnej rozmowie lub o nowym temacie. Mo?esz rwnie? wybrac sposb, w jaki otrzymasz te powiadomienia. Do wyboru masz aplikacj? przeno?n?, wiadomo?? e-mail lub powiadomienia wbudowane w skrypt.

Powiadomienia

Karta ta wy?wietli ostatnio otrzymane powiadomienia.