Skocz do zawartości

Witaj.

W przypadku niejasności, problemów z rejestracją prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy (lewy, górny róg tej strony - KONTAKT). Odpowiemy najszybciej jak się da.
Pozdrawiamy - administrator i modertorzy ptclub.pl


Polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), jako administratorzy forum Chrysler PT Cruiser (ptclub.pl) jesteśmy zobowiązani poinformować użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych. Z związku z wymogami prawnymi, niestety, może się zdarzyć, że otrzymacie wiadomość informującą o zmianach w regulaminie/polityce prywatności i potrzebie akceptacji tychże zmian. Co podkreślę na wstępie:
 • Forum Chrysler PT Cruiser (ptclub.pl) nie przetwarza danych użytkowników w celach reklamowych (mailingi, profilowanie reklam).
 • Forum Chrysler PT Cruiser (ptclub.pl) nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim w celach reklamowych (mailingi,) ani też nie planujemy rozpoczynania takich praktyk.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

 • Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Forum Chrysler PT Cruiser (ptclub.pl), która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 • Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2.

[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 • Administracja forum – zespół użytkowników (administratorzy, moderatorzy) mających dostęp do informacji na temat użytkownika;
 • Serwis – serwis internetowy Forum Chrysler PT Cruiser (ptclub.pl) dostępny poprzez sieć internet z domeny https://ptclub.pl/.
 • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://ptclub.pl oraz wszelkie jej podstrony.
 • Strony – Administracja i Użytkownik.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika.

§ 3.

[Ochrona danych osobowych]

 • Administratorzy forum są Administratorami danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika, tylko i wyłącznie, adresu e-mail, zmyślonej, bądź prawdziwej nazwy profilu oraz hasła.
 • Administratorzy pozyskują i przetwarzają następujące dane osobowe:
 • adres poczty elektronicznej
 • numer IP
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu dezaktywacji konta Użytkownika.
 • Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis.
 • Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów funkcjonowania forum polega jedynie na możliwości kontaktowania się Administracji z Użytkownikiem, innych użytkowników z Użytkownikiem oraz zabiegów mających na celu techniczne prowadzenie prawidłowego funkcjonowania forum.
 • Administratorzy mogą przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje związane z funkcjonowaniem forum, wiadomości prywatne oraz inne informacje na ogólnie przyjętych zasadach korespondencji elektronicznej. Użytkownik może zrezygnować z używania danego adresu do komunikacji opisanej powyżej, jednakże wiąże się to z koniecznością rezygnacji z możliwości korzystania z forum jako Użytkownik lub podania innego adresu.

§4.

[Uprawnienia Użytkownika]

 • W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ich usunięcia. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania.
 • Administratorzy mogą odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5.

[Techniczna ochrona danych]

 • Powierzone dane są składowane na serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 • Administratorzy przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6.

[Polityka cookies]

 • Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  • "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 • W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§7.

[Kontakt]

 • Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administracją w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administracja wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 • Użytkownik może również zwrócić się do Administratracji z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 • Z Administracją można kontaktować się poprzez wiadomość prywatną lub adres e-mail, który pozyskać można w profilu każdego z administratorów i moderatorów.