Skocz do zawartości


Witaj.

W przypadku niejasności, problemów z rejestracją prosimy o kontakt przez formularz zgłoszeniowy (lewy, górny róg tej strony - KONTAKT). Odpowiemy najszybciej jak się da.
Pozdrawiamy - administrator i modertorzy ptclub.pl


Temat pomocy: Rejestracja


Wiele dodatkowych mo?liwo?ci skryptu dost?pnych jest dopiero po zarejestrowaniu si?. Dlatego, aby mc w pe?ni z nich korzysta?, nale?y za?o?y? konto u?ytkownika. Rejestracja jest ca?kowicie darmowa i sprowadza si? do wype?nienia odpowiednich pl w formularzu rejestracyjnym.

Aby si? zarejestrowa?, kliknij w odno?nik "" znajduj?cy sie w nag?wku ka?dej strony. Nast?pnie mo?esz zdefiniowa? w?asny adres e-mail oraz has?o wymagane do zako?czenia procesu rejestracji.
Niektre fora udost?pniaj? ?atwiejszy sposb rejestracji bez potrzeby wype?niania pl formularza rejestracyjnego. Je?li zosta? on w??czony, zobaczysz ikon? Facebooka lub Twittera obok przycisku Rejestracji. Je?eli zdecydujesz si? na ten sposb rejestracji, b?dziesz mg? skorzysta? z danych logowania u?ywanych w tych serwisach. Rejestracja sprowadza si? wtedy do jedynie trzech krokw, a po jej zako?czeniu zostaniesz przeniesiony spowrotem na forum w celu jej autoryzacji.
Po zako?czeniu procesu rejestracji, je?eli administracja nie wymaga wcze?niejszego potwierdzenia podanego adresu e-mail, b?dzie mo?na od razu zalogowa? si?. W przeciwnym wypadku pojawi? si? dalsze instrukcje jak nale?y post?powa? w celu uko?czenia rejestracji. Otrzymasz tak?e potwierdzenie rejestracji na swoj? skrzynk? pocztow?.